Odkornění

Každý náš srub musí být dokonalý i z v nějšku

Srubová kulatina se po převozu z těžby do našeho výrobního prostoru podrobí kvalitativnímu třídění pro konkrétní typ srubové stavby. Následuje ruční loupání kůry, které je dokončeno precizním začištěním vysokým tlakem vody. Při tomto procesu přípravy srubové kulatiny je snaha zachovat poslední letokruh stromu, což pozitivně ovlivní závěrečnou estetickou stránku Vašeho srubu.