Projekty

V rámci projektových prací předpokládáme průzkum staveniště. Zhodnocení napojovacích bodů (voda, elektřina, kanalizace a plyn ). V případě realizace srubové stavby či roubenky naší firmou je naprosto nezbytná půdorysná studie na danou stavbu projektantem, který má s projektováním srubů své zkušenosti a vyhne se mnohým chybám, které by v budoucnu mohli znamenat problém. Máme na mysli hlavně sesychání dřeva, dilatace příček, konstrukcí, atd. Tato studie je službou hrazenou (cca. 5.000,- Kč bez DPH), ale bude následně odečtena od částky za projekt pro stavební povolení při případném podpisu Smlouvy O Dílo (SOD). Následuje vypracování projektu pro stavební řízení, který bude obsahovat zastavovací situaci včetně inženýrských sítí a přípojek, stavební půdorysy jednotlivých podlaží a potřebné řezy a pohledy. Profese zdravotechnika, topení a elektro by byly řešeny pouze na půdorysech. Jsme schopni a ochotni řešit veškeré projednání na stavebním úřadě či jiných dotčených orgánech, včetně technických záležitostí a souvislostí. Neřešíme problémy majetkoprávní a neřešíme problém hranice pozemku (staveniště). Tu požadujeme vytýčit od autorizovaného geodeta, kterého v případě potřeby zajistíme. Rozsah projektových a s tím souvisejících prací bude zřejmě pro každou akci individuální a nebude závislý pouze na velikosti investice. Nelze je zcela přesně stanovit předem, ale v podstatě by se zásadně lišit neměly.
Rozhodnutí o výběru projektanta je ale samozřejmě na Vás.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se srubových a roubených staveb
použijte laskavě náš kontaktní formulář.

Souhlasím se vším