Projekty

V rámci projektových prací předpokládáme průzkum staveniště. Zhodnocení napojovacích bodů (voda, elektřina, kanalizace a plyn ). Vypracování návrhů dle požadavků klienta a možností dané lokality a následně vypracování projektu pro stavební řízení, který bude obsahovat zastavovací situaci včetně inženýrských sítí a přípojek, stavební půdorysy jednotlivých podlaží a potřebné řezy a pohledy. Profese zdravotechnika, topení a elektro by byly řešeny pouze na půdorysech. Jsme schopni a ochotni řešit veškeré projednávání na stavebním úřadě či jiných dotčených orgánech, včetně technických záležitostí a souvislostí. Neřešíme problémy majetkoprávní a neřešíme problém hranice pozemku (staveniště). Tu požadujeme vytyčit od autorizovaného geodeta, kterého v případě potřeby zajistíme. Rozsah projektových a s tím souvisejících prací bude zřejmě pro každou akci individuální a nebude závislý pouze na velikosti investice. Nelze je zcela přesně stanovit předem, ale v podstatě by se zásadně lišit neměly.

V případě jakýchkoli dotazů týkajících se srubových a roubených staveb
použijte laskavě náš kontaktní formulář.